Hakkımda

Prof.Dr. Mehmet Fatih Korkmaz

Ortopedi ve Travmatoloji Omurga Cerrahisi

Dr. Mehmet Fatih Korkmaz 01.10.1976, Malatya doğumlu olup, Malatya Fatih Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olup, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan 2008 tıpta uzmanlığını almıştır. 2009-2010 yıllarında Sağlık Bakanlığı Cizre Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’de uzman doktor olarak mecburi hizmet görevini yapmış ve Ekim 2010 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca 2008 yılında Amerika Birlesik Devletlerinde Texas Üniversitesi Parkland Hospital’de gözlemci uzman olarak bulunmuş, 2010 yılında İstanbul Spine Center’da spinal cerrahi eğitimi almış,2012 yılında Almanya’da spinal cerrahi merkezinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2014 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD’da doktora yapmaya başlamış ve halen devam etmektedir. Çalışmaları ağırlıklı olarak spinal cerrahi alanında olup, 20.01.2021 tarihinde Profesör unvanını almıştır. Uluslararası alan endeksli dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç yayınlanmış 60 eseri mevcuttur. ULAKBİLİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 13 adet orijinal makale eseri mevcuttur. Lisanüstü tezini (Tıpta uzmanlık tezi) SCI-E dergide yayınlamıştır ve başlıca yazardır. Tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda 9 adet bölüm yazarlığı  yapmıştır.

Videoyu oynat
dr mehmet fatih korkmaz

Ortopedi ve Travmatoloji ile alakalı çeşitli seminerler vermiş ve 3 adet Tıpta uzmanlık tezi yönetmiştir.

Uluslararası kongrelerde sunulmuş ve kongre kitapçığında basılmış toplam 64 adet yayınlanmış bildirisi mevcuttur. Ulusal kongrelerde sunulmuş ve kongre kitapçığında basılmış 93 adet bildirisi mevcuttur. Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vererek Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde bulunmuştur. SCI-E kapsamında uluslararası dergilerde ve SCI-E kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yayın hakemlikleri yapmıştır. Uluslararası Dergilerde danışma kurulu üyelikleri ve editörlük görevi yapmaktadır. 14 adet uluslararası, 20 adet ulusal kursa katılarak sertifikalar almıştır. Uluslararası ve Ulusal kongrelerde 9 defa davetli konuşmacı olmuştur. Uluslararası ve Ulusal toplantılarda 6 kez başkanlık görevinde bulunmuştur. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ile ilgili toplantı ve kongrelerdeki bilimsel etkinliklerde düzenli olarak bulunmuştur.

Uluslarası ve Ulusal kongrelerde dereceye giren 7 adet sunum ve bildirisinin 6 tanesi ‘Omurga cerrahisi’ alanında birincilik ödülüdür. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel kuruluşlara üyelikleri vardır.

Dr. Mehmet Fatih Korkmaz Eurospine kurs diploma sahibidir. ( ilk alanlardan; yurtdışında ki kurslara katılarak) Omurga cerrahisi yeterlilik sertifikası sahibidir. (sınavla alan ilk 19 kişiden biri) Florence Nightingale de ihtisası tamamladıktan sonra ABD de, FNH da ve St. Franciscus Spine center ( Almanya) da bulunarak klinik tecrübe kazanmıştır. Omurga cerrahisi ile ilgili Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji toplantıları düzenlemiştir. Omurga cerrahisi ile ilgili lisans ve yükseklisans tezleri yönetmiştir. AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olarak görev yapmıştır. Üniversitelerde başarıyla tamamlanan bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olarak vede  yürütücü olarak görevler almış ve tamamlamıştır.  Tamamlanan ve devam eden DAP, BAP ve TÜBİTAK projeleri vardır.

Dr. Mehmet Fatih Korkmaz yıllık ortalama 200 Skolyoz ve Kifoz ameliyatı ( toplam 1500 ün üstünde vaka; vakalar genelde çok ileri deformitedir), bunların haricinde 1000 civarında Vertebra kırığı, Spinal Stenoz, Spondilolistezis , Ankilozan Spondilit, omurga tümörleri vs ameliyatı yapmıştır. Gerektiği durumlarda omurga cerrahları ile vakaları paylaşarak en doğru şekilde mesleği icra etmeye çalışarak literatürde bildirilen oranların çok altında komplikasyon oranı ile yüksek başarı göstermiştir.

Özelden ve Devlet Üniversitelerinden ve hastanelerinden gelip ameliyatlarına giren omurga cerrahisine merak duyan ortopedist ve beyin cerrahlarını misafir ederek pratik bilimsel katkı sağlamıştır. Spina Bifida mükemmeliyet merkezi ve İleri Omurga cerrahi merkezi kurma çalışmaları yapmaktadır. 

 

Spina Bifida mükemmeliyet merkezi ve İleri Omurga cerrahi merkezi kurma çalışmaları yapmaktadır. 

Ratlarda spinal kord hasarı oluşturarak, deneysel tedavi çalışmaları yürütmektedir.

!0 yaş altı çocuklarda omurga deformitelerini düzeltme için geliştirdiği “MFK sistem” patent çalışmaları ve omurga pedikül vidası geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

 

Prof.Dr. Mehmet Fatih Korkmaz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı Bilgi

Öğrenim Durumu

Derece

  

Yıl

Orta Öğrenimi

Erzurum Fen Lisesi

Malatya Fatih Lisesi

 

1992-1994

1994-1995

Lisans – Y. Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1995-2002 

Tıpta Uzmanlık

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003-2008 

Doktora ( Tezli)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

İnönü Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2014-Halen devam etmektedir

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

Femur Trokanterik Bölge Kırıklarının Proksimal Femoral Çivi İle Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi .

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah Göğüş ( İstanbul BilimÜnv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D.)

Doktora Tezi Başlığı  ve  Danışmanı :

Deneysel Spinal Kord Hasarının Geç Döneminde Melatonin ve Melatonin+Dexpanthenol Kombine Tedavisinin Biyokimyasal, Moleküler Genetik ve Histopatolojik Değişkenlere Etkisi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş (İnönü Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.D.)

Tez Danışmanlıkları :

 • Vertebra Korpus Kırıklarında Kifoplasti Uygulamasının Klinik Sonuçları

Dr. Metehan Özen, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2013

 • Erken Başlangıçlı Skolyozlarda Gsp İle Opere Ettiğimiz Hastaların Erken Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Dr. Özgür Yılmaz, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017

 • Cerrahi Tedavi Gerektiren Omurga Deformiteli Hastaların Demografik İncelenmesi ve Sınıflandırılması

Dr. Hacı Polat, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2019

Projeler ve Klinik Çalışmalar:

 1. BAP (2013-195) : ‘Turkiyede degisen saglik sistemi ile birlikte hastalarin ve hekimlerin davranislarinin degerlendirilmesi’
 2. DAP-PEDOST-11-03 : ‘Gram –pozitif organizmalardan kaynaklanan akut hematojen osteomyeliti olan pediyatrik hastalarda aktif karsilastiriciya karsi Daptomisin etkinliginin , guvenliliginin ve farmakokinetiginin degerlendirildigi cok merkezli, randomize, cift kor karsilastirmali calısma’
 3. BAP (2016-183) : Sporda kullanılan ayakkabıların düztabanlığa etkisini araştırmak ve ayakbileği burkulmasının ayak tabanı deformasyonuna etkisini belirlemek (*)
 4. TÜBİTAK (2017/1 – 2209A) : Betulinik asit’in ratlarda overiektomiye bağlı kemik dansitometri değişiklikleri üzerinde etkilerinin araştırılması
 5. BAP (TCD-2018-939) : Yüksekliği ayarlanabilir tabanlığın düztabanlık tedavisine etkisi (*)
 6. ÇDAP (TCD-2019-1715) : Kifozlu Hastalarda Elektriksel Kas Uyarımı (EMS) Uygulamasının Kifoz Açısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 7. BAP (TCD-2018 – 1493) : Güreş branşında yeni ayakkabı tasarımı, 29/11/2018
 8. Erasmus+ AB (Avrupa Birllğl) Çerçeve Programı Projesi- (603045-EP P- 1-2018-1-TR-SPO-SSCP ) lntegrating Disabled People lnto Social Life with The Hypotherapy-Hydrotherapy Method, 01.01.2019
 1. BAP (TDK-2021-2367) : Deneysel Spinal Kord Hasarının Geç Döneminde Melatonin ve Melatonin+Dexpanthenol Kombine Tedavisinin Biyokimyasal, Moleküler Genetik ve Histopatolojik Değişkenlere Etkisi 11.01.2021
 2. Sertifikalar

  1. İsyeri Hekimliği Sertifikası. Nisan 2006 (İstanbul Tabip Odası – TTB). 2014 (Bakanlık)
  2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Certificate of Animal Use in Experimental Research). 14-22 Subat 2011
  3. European Spine Course Diploma. March 2012
  4. TOTEK Board Sertifikası. 2012
  5. Omurga Cerrahisi Sertifikası. Mayıs 2014
  6. Epiduroskopi Uygulama Sertifikası, Nisan 2017

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzmanlık Öğrencisi, Doktor

 TC İstanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD,       Şişli Florence Nightingale Hastanesi İstanbul Omurga Cerrahisi Merkezi

02.07.2003 -02.09.2008 

Gözlemci Uzman Doktor

The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas at Parkland Memorial Hospital, Texas, USA

08.09. 2008 -08.12. 2008

E.S.L Student

El Centro College, Dallas County Community College                Dallas , TX , USA

Fall 2008 semester

Uzman Doktor

TC Sağlık Bakanlığı Cizre Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

02.01.2009 – 21.10.2010

Yrd.Doc.Dr

TC Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji AD

25.10.2010 – 21.10.2015

Spinal Cerrahi Eğitimi

 

TC İstanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD,        Florence Nightingale Hospital – İstanbul Spine Center

01.11.2010 – 01.02.2011

Misafir Ogretim Uyesi

The Department of Spine Surgery in the Franziskus Hospital in Cologne / Germany

18.06.2012 – 27.07.2012

Doktora Öğrencisi (Tezli)

TC Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi AD

Guz 2013 – 2019

Doktora Öğrencisi (Tezli)

TC Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD

Guz 2014 – Halen devam etmektedir

Doc.Dr

TC Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji AD

01.02.2016 – 28.06.2018

Doc.Dr

TC İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

29.06.2018 – 20.01.2021

Doçent Temsilcisi

TC İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi

11.11.2019 – 20.01.2021

 

Prof.Dr

TC İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

20.01.2021 – Halen devam etmektedir

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. TBG Derneği (Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği). (M.No:677), Üye , 2015
 2. TAKAD (Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği) . (M.No:389),  Üye , 2014
 3. TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği). (M.No:492), Üye , 2013
 4. TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi) (2012), Üye , 2012
 5. AO Trauma Europe (M.No: 346445), Üye , 2011
 6. Eurospine – The Spine Society of Europe, Üye , 2011
 7. TOD (Türk Omurga Derneği) , Üye , 2010
 8. TOTBID (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği). (M.No: 1647), Üye , 2005
 9. TTB (Türk Tabipler Birliği) – Malatya Tabip Odası, Üye , 2002 *

 

 • * 2002-2014 yılları süresince İstanbul Tabip Odasına bağlı olan kayıt 2015 yılı itibarı ile  Malatya Tabip Odasına nakil edilmiştir.